امور دفــــــاتر

جهت دریافت سرویس لطفا یکی از موارد زیر را کلیک نمایید

با آی تی ساز

دسترسی به سرویس ها متنوع دولتی وخصوصی

اتصال به سامانه همراه هوشمند

پروژه ای بزرگ متعلق به دفاتر پیشخوان دولت و خدمتی نوین در کشور با مشارکت اپراتورهای تامین کننده خدمات تثبیت جایگاه دفاتر پیشخوان دولت ورونق کسب , کار آنان و نیز تحولی نوین در ارایه خدمات به هموطنان آنگونه که در شان یک ایرانی باشد , تنها گوشه ای از مزایای این پروژه بزرگ خواهد بود

سامانه جامع خدمات

سامانه آیتی پیشخوان به عنوان پنجره ای واحد در جهت برخورداری دفاتر پیشخوان دولت به خدمات دولتی و بخش خصوصی ایجاد گردید. این سامانه با استفاده از نرم افزارهای مختلف این امکان را فراهم نموده تا مدیران و کاربران محترم دفاتربتوانند علاوه بر دسترسی بخدمات از امکانات متنوع آموزشی , حسابداری , پشتیبانی و هوشمندسازی دفتر در جهت افزایش درآمد خود بصورت رایگان بهرمند گردند.

اتصال به شبکه آی تی بانک

اپراتور آیتی ساز در راستای توسعه زیرساخت های بانکداری خودوافزایش کیفیت ارایه خدمات بانکی خود در دفاتر پیشخوان دولت , مشارکت خود را با بانک ملت و نیز برترین شرکت پرداخت الکترونیک در خاورمیانه ( به پرداخت ملت ) آغاز نمود.