امور دفاتر

جهت دریافت سرویس لطفا یکی از موارد زیر را کلیک نمایید.

ثبت نام دفاتر ICT روستایی

فرم درخواست سرویس مربوط به دفاتر ICT روستایی

ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت (به جز تهران)

فرم درخواست سرویس دفاتر پیشخوان دولت

درخواست خدمات از طریق انجمن صنفی تهران

آموزش اتصال پی سی پوز

دانلود نرم افزار و فیلم آموزش اتصال دستگاه پی سی پوز به پرداخت