فرم درخواست سرویس آی تی ساز مخصوص دفاتر ICT روستایی

صفحه اصلی.فرم درخواست سرویس آی تی ساز مخصوص دفاتر ICT روستایی

فرم درخواست سرویس آی تی ساز مخصوص دفاتر ICT روستایی

بر اساس ابلاغیه شماره ۱۰۰/۱۵۱۳۱ بند ۷ ، ریاست محترم سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی ، هرگونه تراکنش مالی و دریافت هزینه خدمات، بایستی از طریق تجهیزات یکی از psp های دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام گردد.

لذا اپراتور آیتی ساز بر اساس قرارداد همکاری با شرکت به پرداخت ملت ، می بایست کلیه دفاتر پیشخوان دولت را به دستگاه پی سی پوز pc_pos مجهز نماید .

میزان حق الزحمه دفتر در خدمات دولتی با توجه به ابلاغیه های نرخ گذاری سازمان تنظیم و مقررات خواهد بود و در خدمات غیر دولتی بصورت تفکیک در هر خدمت قبل از فعالسازی آن خدمت برای دفتر اعلام خواهد شد.

تبصره۱: در تمامی خدمات حق الزحمه دفتر بصورت تسهیم آنلاین و در حساب دفتر باتوجه به قوانین بانک مرکزی واریز خواهد شد.

تبصره۲: با توجه به تسهیم آنلاین بودن حق السهم خدمات، مدیر دفتر آگاهی کامل دارد که برروی دستگاه‌های پوز نصب شده در دفتر حسابهای مختلف دولتی و غیردولتی تعریف شده است، و رضایت خود را برای تسهیم خدمات اعلام میدارد.

بر این اساس از کلیه همکاران محترم خواهشمندیم درصورت داشتن دستگاه پوز بانک ملت ( جهت بروزرسانی ) و یا نداشتن آن ( جهت ارایه دستگاه جدید ) ، فرم ذیل را تکمیل تا فرایند ارایه خدمات تسریع گردد.