کارپوشه ملی ایرانیان

کد :۱۳۰۶۱۴۰۱۰۰۰

سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سامانه‌ای ست که در آن هر فرد ایرانی (اشخاص حقیقی / حقوقی) پس از احراز هویت، کارپوشهای‌ اختصاصی، یکتا، ایمن و قابل استناد به نام “ایران پوشه” جهت دریافت بیواسطه خروجی خدمات الکترونیکی مورد تقاضای خود از دولت و نهادهای عمومی در قالب اعلان‌هاو ابلاغیه‌ها را دارد.