همراه هوشمند

همراه هوشمند آی‌تی‌ساز

پلت فرم همراه هوشمند ITS ، جهت برخورداری دفاتر و اپراتورهای تامین کننده خدمات ایجاد گردید که علاوه بر توسعه خدمات ، امکانات دسترسی راحت هموطنان به خدمات فراهم گردد، تا کلیه سرویس ها و خدمات را آنگونه که در شان یک ایرانی می باشد دریافت نمایند.

همراه هوشمند چگونه به من کمک می کند؟

Hamrahehushmand همراه هوشمند
Hamrahehushmand همراه هوشمند

تحولی نوین در ارایه خدمات

با محوریت دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور

بر اساس اجرای بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تصویب نامه ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و در راستای ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولتی ، بخش عمومی ، با هدف ارتقا کیفیت در ارایه خدمات به هموطنان در جای جای میهن عزیزمان و رونق اقتصادی ، توسعه خدمات در دفاتر پیشخوان ، سامانه همراه هوشمند ( ITS ) ایجاد تا شاهد فصل جدیدی از مدل ارایه خدمات باشیم .