احراز هویت آنلاین

02-1024x576.jpg

سامانه سجام چیست؟

سجام سامانه جامع اطلاعات مشتریان است و همه افراد می بایست برای ورود به بازار سرمایه اطلاعات خود را در آن ثبت کنند.
آخرین مرحله در ثبت اطلاعات سجام احراز هویت است که در آی تی ساز به چگونگی انجام احراز هویت آنلاین می پردازیم.

ورود به سامانه غیرحضوری سجام
0090-1024x576.jpg

سامانه ثنا چیست؟

به موجب قانون ۱۷۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قوه قضاییه وظیفه دارد تا اوراق را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی به ثبت برساند و به همین جهت همه مراجعان باید برای دریافت اوراق قضایی و پیگیری به سامانه الکترونیکی ثنا مراجعه کنند.

ورود به سامانه غیرحضوری ثنا