طرح ها و پروژه ها

پروژه ها

با آغاز بکار فعالیت آی‌تی‌ساز و با استفاده از ظرفیت های اکوسیستم استارتاپی، آی تی ساز توانمندی های خود را در اجرای طرح های دولتی و بخش خصوصی اثبات نمود تا با ایجاد اعتماد در بین مجموعه های دولتی و بخش خصوصی، بتواند به اهداف خود در جهت هوشمند سازی خدمات مورد نیاز هموطنان و نیز تحولی در دسترسی به خدمات آنچنان که در شان یک ایرانی باشد، دست یابد.

با ورود به انقلاب چهارم صنعتی نیازمند تحولی نوین در عرصه ارایه خدمات دولتی و غیر دولتی هستیم که این مهم تنها با تلفیق دانش فناوری های نوین بصورت سامانه های هوشمند و احیا پتانسیل بزرگ دفاتر پیشخوان میسر خواهد بود.

به لطف پرودگار آی‌تی‌ساز به دور از هرگونه وابستگی ، زیرساخت های فنی ، بانکی و ارتباطی را فراهم نموده تا جامعه بزرگ دفاتر پیشخوان بتوانند در هر لحظه به راحتی کلیه خدمات خود را با پشتیبانی مناسب به مشتریان خود ارایه و رضایت آنان را جلب نمایند.

با همکاری آی‌تی‌ساز و شبکه نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری، برای اولین بار در کشور شاهد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم استارتاپی کشور با جامعه دفاتر پیشخوان دولت باشیم ، که این همکاری علاوه بر ایجاد رونق در کسب وکار دفاتر پیشخوان، باعث آن خواهد شد که همزمان با پیشرفت فناوری ، تعداد خدمات و کیفیت ارایه خدمات نیز افزایش و در نتیجه رضایتمندی هموطنانمان در جای جای کشور عزیزمان را همراه داشته باشد.

طرح ها و پروژه های تکمیل شده :

 • پروژه سامانه نظارت بر خدمات دفاتر پیشخوان دولت
 • سامانه جامع خدمات پیشخوان دولت ( آی‌تی‌ پیشخوان )
 • پلت فرم خدمات هوشمند _ ایران هوشمند ITS
 • سامانه هوشمند خدمات آی‌تی‌سیم
 • سامانه هوشمند خدمات ثبت شرکت ها آی‌تی ثبت
 • سامانه هوشمند آی‌تی سفر
 • سامانه هوشمند آی‌تی بیمه
 • سامانه هوشمند آی‌تی پست
 • سامانه هوشمند آی‌تی بانک
 • سامانه خدمات توریست سلامت
 • و خدمات مختلف دیگر