همراه هوشمند 

ITS

پلت فرم همراه هوشمند _ ITS ، جهت برخورداری دفاتر و اپراتورهای تامین کننده خدمات ایجاد گردید که علاوه بر توسعه خدمات ، امکانات دسترسی راحت هموطنان به خدمات فراهم گردد، تا کلیه سرویس ها و خدمات را آنگونه که در شان یک ایرانی می باشد دریافت نمایند.

هر یک از دفاتر میتوانند خدمات خود را بصورت هوشمند و ۲۴ ساعته از طریق همراه هوشمند به مشتریان خود ارایه نماید ، تا علاوه بر کسب رضایت مشتریان ، شاهد رونق اقتصادی در دفاتر باشیم .


تحولی نوین در ارایه خدمات

با محوریت دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور

بر اساس اجرای بند ( پ ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تصویب نامه ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و در راستای ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی  از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولتی ، بخش عمومی ، با هدف ارتقا کیفیت در ارایه خدمات به هموطنان در جای جای میهن عزیزمان و رونق اقتصادی ، توسعه خدمات در دفاتر پیشخوان ، سامانه همراه هوشمند _ ( ITS ) ایجاد تا شاهد فصل جدیدی از مدل ارایه خدمات باشیم .