خدمات استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی pgsb

سازمان فناوری اطلاعات جدیدترین سامانه ارایه خدمات استعلامی و تبادل اطلاعات را با نام pgsb ایجاد تا به بخش های غیر دولتی و کسب و کارهای نوپا در جهت توسعه و افزایش کیفیت خدمات به مشتریان خود سرویس دهی نماید.