امروزه تبادل داده ها و ردیابی نحوه جابجایی صحیح اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی ناهمگون با محدودیت های متفاوت، جزء یکی از نیازهای بخش دولتی می باشد. سازمان‌ها به صورت مستقل و یا بسیار محدود اقدام به ارائه خدمت به شیوه الکترونیکی می‌نمایند و خدماتی که نیازمند برقراری ارتباط بین چند دستگاه اجرایی می‌شود یا ارائه نمی‌گردد و یا از طریق درگاه‌های مختلف (پیشخوان‌های متعدد) در حال ارائه می باشد. شرایط موجود سبب بروز عارضه های منفی متعددی شده است که اهم آن عبارتند از:

  • زمان‌بر بودن ارائه خدمات
  • مکان سوء استفاده، جعل و …
  • عدم شفافیت اجرای قانون در تمام دستگاه‌ها و نقاط جغرافیایی یک دستگاه
  • در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق
  • تغییرات فرآیندی نامنطبق بین دستگاه‌های اجرایی
  • تنوع بسترهای ارائه خدمات (پیشخوان‌های متعدد برای خدمات متنوع)

مطابق موارد اشاره شده فوق در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک همراه بوده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی معرفی و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت بعنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده است.

یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. این عمل در لایه‌های مختلف و در فرایندهای کاری ارائه خدمات صورت می‌گیرد. پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود داده ها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این مهم تنها از طریق اتصال به بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) دست می یابد.

GSB مخفف شده Government Service Bus به مفهوم بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد. GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت ، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

راه اندازی بستر تبادل ملی اطلاعات (GSB) از دو جنبه دارای اهمیت می باشد:

  • یکپارچه سازی سازمان های دولتی به عنوان ارائه دهنده سرویس و اطلاعات برای استفاده در سایر بخش ها در قالبی استاندارد و متحد الشکل
  • هر سازمان دولتی به عنوان دریافت کننده سرویس بتواند به این بستر یکپارچه متصل شده و از خدمات سایر بخش ها استفاده کند.

ردیف

سازمان سرویس دهنده

نام خدمت

متدهای سرویس

۱ سازمان اداری و استخدامی سرویس استعلام کارکنان دولت استعلام کارکنان
سرویس دریافت اطلاعات میز خدمت ۱ متد
۲ سازمان ثبت احوال سرویس استعلام هویت استعلام هویت (شامل ۱۱ متد)
سرویس استعلام دسته ای احراز هویت (شامل ۶ متد)
استعلام هویت دسته ای استعلام هویت دسته ای
سرویس عکس استعلام فراوانی ولادت٬ وفات٬ ازدواج و طلاق (۱۶ متد)
۳ شرکت ملی پست ایران سرویس استعلام کدپستی دریافت نشانی با کد پستی
دریافت نشانی به صورت رشته ای
دریافت تلفن ثابت با کد پستی
دریافت نشانی و تلفن ثابت با کد پستی
دریافت مختصات جغرافیایی با کدپستی
دریافت نشانی ، تلفن و مختصات جغرافیایی با کد پستی
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از کدپستی
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت) با استفاده از کدپستی
دریافت کدپستی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت نشانی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت کدپستی و نشانی با تلفن
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت ) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت مختصات جغرافیایی با استفاده از تلفن
فهرست متدهای مربوط به گواهی کدپستی
تولید گواهی کدپستی
اعتبارسنجی و دریافت اطلاعات گواهی کدپستی
سایر متدهای وب سرویس
دریافت کدپستی با نشانی
اعتبارسنجی کدپستی
سرویس های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدپستی ۱۰ رقمی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدپستی ۱۰ رقمی
متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق کدپستی ۱۰ رقمی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت فهرستی از نشانی های محله یا شهر از طریق بخشی از نشانی
متد دریافت اطلاعات واحدهای ساختمان و کدهای پستی متناظر از طریق کدشناسه ساختمانی
سرویس های مبتنی بر اشتراکات سازمانی متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت تلفن های ثابت از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن همراه
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک آب
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک برق
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک گاز
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق کد نوسازی
سرویس های Reverse Geocoding متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت اطلاعات کدهای پستی پارسل از طریق مختصات جغرافیایی
۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس استعلام ارائه دهنده خدمت استعلام ارائه دهنده با کد سازمان نظام پزشکی
استعلام ارائه دهنده با کدملی
سرویس روکش اسناد بیمارستان Save Patient Bill
Save Patient Bill Secure
سرویس ثبت وضعیت تخت Set Hospital Beds
سرویس کدگذاری اعتبار سنجی کد و مقدار
سرویس استعلام افراد استعلام کارت بهداشت افراد با استفاده از کد ملی
Get Graduated Info
Get Person Salamat Insurance By National Code
Register Birth
Validate Graduated Info
سرویس هدایتگر شاخص های سلامت استعلام گزارش شاخص های سلامت برای سامانه پاک
سرویس سازمانها افزودن سازمان جدید به پایگاه
Get Hospital Grade By Organization ID 8 Digit
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه سپاس
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه هشت رقمی پایگاه
Get Updated Organization From Date With Parent Organization
Validate Organization
۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران سرویس های عمومی سرویس استعلام عمومی اطلاعات ایثارگری
سرویس تاریخچه تسهیلات مسکن یارانه ای استعلام تاریخچه تسهیلات دریافت شده مسکن یارانه ای توسط ایثارگران
سرویس های USSD استعالم اعتبار کارت شناسایی ایثارگری (هوشمند)
خصوصیات ایثارگری به شکل متن
سرویس مجوز واردات خودرو بررسی مجوز خانواده ایثارگران و شهدا
ارسال اطلاعات به سامانه پاک ارسال شاخص ها به سامانه پاک
سرویس های مخصوص سازمان های ارائه دهنده خدمات ایثارگری سرویس استعلام تخفیف بلیط هواپیما
سرویس تسهیلات مسکن ایثارگری(شامل ۳ متد)
سرویس سهمیه ایثارگری در آزمون کنکور
سرویس استعلام سهمیه در آزمون جهاد دانشگاهی
۶ سازمان بیمه سلامت ایران سرویس مدیریت خدمات دریافت اطلاعات بیمه شده و پاسخ حساب بیمه ای (شامل ۴ متد)
بیمه شدگان دریافت خدمت سلامت و تولید کد سماد
سرویس استعلام بیمه سلامت استعلام بیمه سلامت افراد تحت پوشش کمته امداد (۳ متد REST)
بیمه شدگان دریافت خدمت سلامت و تولید کد سماد
اعلام آرایه خدمت
  اعلام آرایه خدمت
سرویس احراز هویت احراز هویت کاربر با استفاده از توکن HTTP
تعریف سطوح دسترسی
سرویس اطلاعات رسانی خدمات حوزه سلامت دریافت اطلاعات خدمت
جستجوی سریع خدمات
جستجوی کامل خدمات
دریافت ویژگی های اضافه خدمت
سرویس احراز هویت فراخوانی عملیات احراز هویت فراخوانی کننده های سرویس
۷ وزارت راه و شهر سازی سرویس استعلام استعلام اطلاعات رانندگان، ناوگان باری و ناوگان مسافری شامل ۳۶ متد
سرویس اموال دولتی بررسی وضعیت ناوگان (۳ متد)
۸ شرکت رجا سرویس رزرو بلیط شامل ۴ متد
۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرویس شاهکار احراز هویت و بررسی تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پاسخ در پیامک با استفاده از کد ملی
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پین کد در پیامک با استفاده از کد ملی (۲ متد)
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس اطلاعات پروانه های صادره استعلام اطلاعات پروانه های صادره
سرویس اعلام موقعیت مکانی اضطراری (سیام) ۴ متد
۱۰ سازمان تامین اجتماعی سرویس استعلام آخرین دستمزد بیمه شده دریافت آخرین مبلغ دستمزد واریز شده بر اساس کد ملی فرد بیمه شده
استعلام وضعیت بیمه تامین اجتماعی استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده ، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و شماره شعبه (۴ متد)
سرویس ثبت درخواست ماده ۳۷ احراز هویت بر اساس توکن
استعلام وضعیت بدهی کارگاه به همراه ارائه کد پیگیری
دریافت اطلاعات هویتی مربوط به کارگاه
سرویس برون سازمانی احراز هویت بر اساس توکن
استعلام استحقاق درمان بر اساس کد ملی فرد بیمه شده
۱۱ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
سرویس استحقاق بیمه استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده
استعلام ماهیت بیمه درمانی
استعلام وضعیت ماهیت بیمه اجتماعی
سرویس اطلاعات بازنشستگی استعلام اطلاعات بازنشستگان بر اساس کد ملی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس مشاغل خانگی (USSD) استعلام وضعیت فعلی متقاضی
۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی سرویس استعلام اطلاعات مانیفست استعلام اطلاعات بارنامه بر اساس شماره بارنامه (۲ متد)
سرویس بدهی گمرکی استعلام یا ایجاد تغییرات در بدهی گمرکی اشخاص حقیقی و حقوقی (۲ متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی شامل اطلاعات نوع و وزن و… یک واحد کالا و تعداد این واحد در اظهارنامه می باشد. (۱ متد)
سرویس استعلام بدهی مالیاتی استعلام وجود بدهی مالیاتی (۱ متد)
سرویس ارسال اطلاعات معاملات ارسال اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده (۷ متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه گمرکی  استعلام اطلاعات اظهارنامه‌های گمرکی (۱ متد)
سرویس دریافت سریال گمرکی بر اساس اطلاعات حمل با دریافت شماره‌های منحصر به فرد در فرآیند حمل کالا از مبدا تا مقصد، شماره سریال پروانه یا اظهارنامه های گمرکی مرتبط را باز می‌گرداند. (۳ متد)
سرویس دریافت پته گمرکی دریافت پته گمرکی بر اساس شماره پلاک یا شماره پته یا … (۳ متد)
سرویس بانک داده های اقتصادی و مالی استعلام از پایگاه داده اقتصادی و مالی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس بازه زمانی (۵ متد)
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس تاریخ
سرویس اطلاعات فاکتور خودرو استعلام اطلاعات فاکتور خودرو بر اساس کد VIN
سرویس ذخیره اطلاعات خاص تعرفه سرویس ارسال پیشنهاد اطلاعات خاص تعرفه
سرویس دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار اداره بنادر و کشتیرانی
سرویس اطلاعات لجستیکی محموله استعلام اسناد لجستیکی بر اساس سریال اظهار نامه گمرکی
۱۳ سازمان فناوری اطلاعات ایران سرویس ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان ثبت نام کامل غیرحضوری کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس کارپوشه ملی ایرانیان ارسال نامه و فرم های دستگاه ها به کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، موضوع و سازمان پاسخگو
ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، کد ملی و کد سازمان پاسخگو
دریافت فهرست موضوعات درخواستهای قابل ثبت توسط شهروندان
دریافت فهرست سازمانهای پاسخگو در خصوص درخواستهای ثبت شده به صورت سلسله مراتب
دریافت اطلاعات پاسخ بر اساس کد رهگیری
دریافت لیست تمام پاسخ های دریافتی در کارتابل شهروند
ثبت نام شهروندان
فعال سازی نام کاربری شهروندان
دریافت کد فعال سازی
شناسایی کاربر
۱۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان سرویس ارسال گزارش های مرتبط با قیمت بازار، بازرسی، تخلفات و کشفیات قاچاق کالا مجموعه داده های مربوط به تخلفات صورت گرفته استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به بازرسی های انجام شده استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به قیمت کالاهای منتخب در بازار در جداول پایگاه داده قیمت سازمان که روزانه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک استان که در پایان هر ماه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک کالا که در پایان هر ماه ارائه می شود
۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرویس سامانه جامع انبارها استعلام کد پستی از سامانه جامع انبارها
استعلام وضعیت انبارها
استعلام وضعیت انبارها از طریق نرم افزار دولت همراه
سرویس همتا استعلام اصالت گوشی تلفن همراه (۱۱ متد)
سرویس ثبت سفارش استعلام مشخصات برگه ثبت سفارش برای کد ثبت سفارش انتخابی
سرویس ثبت کالای مسافری ثبت شناسه تلفن همراه نسخه REST
ثبت شناسه تلفن همراه
سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها سامانه جامع انبارها سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها
سرویس ثبت نام واحد در سامانه جامع انبارها
سرویس ویرایش اطلاعات واحد شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف تمام واحدهای شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حدف یک واحد با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف مجتمع با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس رسید حواله سامانه جامع انبارها سرویس ابطال یک رسید قطعی
سرویس ثبت حواله موقت
سرویس ثبت رسید موقت
سرویس حذف حواله موقت
سرویس حذف یک رسید موقت
سرویس جست و جوی واحدها
سرویس قطعی کردن حواله موقت
سرویس قطعی کردن رسید موقت
سرویس ابطال حواله قطعی
سرویس تخصیص کدپستی سامانه جامع انبارها سرویس پیگیری تخصیص کدپستی
سرویس درخواست تخصیص کدپستی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس "ثبتارش" استعلام وضعیت ثبت سفارش گمرک
سرویس استعلام ثبت سفارش استعلام وضعیت ثبت سفارش بر اساس کد ملی فرد و شماره فاکتور
سرویس تخصیص کدپستی سامانه جامع انبارها از طریق تلفن همراه ارسال اطلاعات مجوز ترخیص کالا و تبادل اطلاعات پیش فاکتور (۲۲ متد)
سرویس تبادل اطلاعات مجوزها و پیش فاکتور دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
سرویس استعلام کد کالا (G10) دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
انتقال اطلاعات بین سامانه تجارت داخلی و سامانه یکپارچه مجوزها ارسال اطلاعات بیمه تامین اجتماعی به سامانه
لیست واحدها
استعلام آدرس از سامانه انبار
سرویس سامانه جامع انبارها (soap) رسید
حواله
معامله
رسید و حواله براساس بارنامه
حذف واحد
ویرایش واحد
دریافت لیست واحد با کدپستی
سرویس تامبن اجتماعی روال ثبت درخواست مجوزهای انتقال مالکیت
سرویس سامانه تدارکات الکترونیک دولت سرویس اطلاعات پایه مزایده (۱۳ متد)
وب سرویس گزارشات – مزایده (۱۴ متد)
EprocBaseInquiry (3متد)
سرویس ثبت و دریافت اطلاعات مزایده (۲۳ متد)
MelliBankNeedRegistration (4متد)
MelliBankBaseInfo
سامانه تدارکات – مناقصه – ثبت نام (۱۱متد)
سامانه تدارکات – مناقصه استعلام (۱۵متد)
سامانه تدارکات – مناقصه اطلاعات پایه (۷ متد)
سرویس internal_ussd
سرویس دریافت اطلاعات شناسه رهگیری لیست و اطلاعات کالا
سرویس رتبه بندی و اعتبار سنجی اصناف فعال دریافت اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی بر اساس نوع شخصیت، نوع ملیت و کد لایسنس
سامانه شناسه کالا ۵ متد
۱۶ بانک مرکزی سرویس استعلام ارز و سکه استعلام نرخ ارز بانک مرکزی
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ ارزها از بانک مرکزی در یک روز مشخص
سرویس اطلاعات کارکنان استعلام اطلاعات کارکنان (۳ متد)
سرویس استعلام بیمه ای کارکنان بانک مرکزی بررسی وضعیت بیمه شده
سرویس استعلام نشانه سرویس استعلام نشانه با کد ملی (۳متد)
ضمانتنامه های ارزی صادراتی دریافت اطلاعات ضمانتنامه های ارزی صادراتی
ضمانتنامه های ارزی ریالی دریافت اطلاعات ضمانتنامه های ارزی ریالی
نرخ ارز سامانه سنا استعلام نرخ ارز سامانه سنا
وضعیت ضمانت نامه ریالی ۱ متد
۱۷ سازمان ملی زمین و مسکن سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه بنیاد شهید جستجوی متقاضی
ثبت اطلاعات یارانه جدید
سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه مسکن استعلام بر اساس کد متقاضی و نوع تسهیلات
سرویس استعلام مالکیت اشخاص استعلام مالکیت در زیر سیستم استعلام سامانه جامع اراضی مستغلات
۱۸ سازمان بهزیستی سرویس استعلام مددجویان بررسی مستمری بگیر بودن یک فرد در سازمان بهزیستی
سرویس USSD سرویس مستمری بانک جامع اطلاعات (۵ متد)
استعلام وجود معلولیت بررسی وضعیت معلولیت
صدور بلیط مددجو
سرویس سبد حمایت غذایی سرویس استعلام تعلق سبد حمایت غذایی (۱۲متد)
۱۹ کمیته امداد امام خمینی سرویس استعلام مددجو بررسی اطلاعات مددجو
سرویس استعلام وضعیت معیشت مددجویان کمیته امداد امام خمینی بررسی وضعیت معیشت مددجویان
۲۰ سازمان ثبت املاک و اسناد کشور سرویس استعلام شناسه اشخاص حقوقی کشور دریافت اطلاعات شناسه ملی بر اساس شناسه ملی
دریافت اطلاعات شناسه ملی بر اساس آخرین نام فعال
دریافت اطلاعات شناسه ملی بر اساس بایگانی نام
دریافت اطلاعات شناسه ملی و نام شخصیت جهت مقایسه و معتبر بودن
استعلام لیست شناسه ملی های ثبت شده بر اساس یک تاریخ خاص
استعلام لیست شناسه ملی های ثبت شده بر اساس یک تاریخ خاص از زمان ایجاد دسترسی کاربر به بعد
سرویس ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت بکارگیری در سامانه های ثبت شرکتها
سرویس استعلام اسناد رسمی استعلام کلیه مدارک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی
۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرویس موسسات فعال بررسی وضعیت موسسات (۴ متد)
استعلام مدارک تحصیلی استعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس کد ملی
۲۲ بیمه مرکزی استعلام بیمه نامه در بانک اطلاعاتی بیمه کشور دریافت اطلاعات کلی بیمه نامه (۳ متد)
استعلام اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده دریافت اطلاعات بیمه نامه (۲ متد)
سرویس استعلام اطلاعات بیمه ای استعلام اطلاعات بیمه نامه ، الحاقیه و خسارت بر اساس کد ملی افراد
سرویس تعامل مکانیزه جهت استعلام اطلاعات (ثبت درخواست مجوز پروانه کارگزاران رسمی) استعلام کد شرکت
استعلام بیمه نامه بر اساس شماره بیمه، کد شرکت بیمه، کد ملی و شماره تلفن همراه
استعلام بیمه نامه بر اساس کد یکتای بیمه نامه و کد ملی
۲۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
۲۴ وزارت ورزش و جوانان بررسی سوابق ورزشی استعلام سوابق ورزشی افراد بر اساس کد ملی
صدور اعتبارنامه سمن های جوانان صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان
۲۵ سازمان ملی استاندارد ایران سرویس استعلام مشخصات پروانه استعلام مشخصات پروانه استاندارد
استعلام مشخصات پروانه حلال
سرویس استعلام مشخصات پروانه کالا از طریق USSD استعلام مشخصات بر اساس کد کالا (۳ متد)
سرویس دریافت اظهار نامه سرویس دریافت اظهارنامه گمرکی
۲۶ شرکت هواپیمایی ایران ایر سرویس بلیط های تخفیف دار استعلام بلیط
۲۷ سازمان تعزیرات حکومتی سرویس گزارش بازرسی ها ارسال آخرین گزارش بازرسی ها
۲۸ آموزش فنی و حرفه ای کشور سرویس استعلام گواهی نامه استعلام گواهی نامه های فنی و حرفه ای صادر شده
سرویس USSD استعلام گواهینامه
سرویس ثبت نام کارآموزان فنی و حرفه ای متد ۱۰
۲۹ شهرداری
سرویس های استعلام ملکی استعلام پروانه
استعلام وضعیت ملک در خصوص بافت فرسوده
استعلام وضعیت ملک در خصوص بافت ناپایدار
استعلام وضعیت ملک در خصوص حریم مترو
استعلام وضعیت ملک در خصوص گسل در محدوده ملک
استعلام پهنه ملک
استعلام گذر اصلاحی ملک
استعلام قیمت منطقه ای املاک
صورت وضعیت نوسازی و پسماند نوسازی صورت وضعیت نوسازی
صورت وضعیت پسماند نوسازی
صورت وضعیت کسبی و پسماند کسبی صورت وضعیت کسبی
صورت وضعیت پسماند کسبی
استعلام مفاصا استعلام مفاصا بر اساس شماره ثبت
اعتبارسنجی توکن ورژن۲ اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن ورژن ۲
تولید توکن تولید توکن جهت ورود
اعتبار سنجی توکن اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن
سرویس دریافت گواهی سرویس دریافت گواهی های صادره (سازمان امور مالیاتی)
سرویس قبوض شهرداری تهران اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن
قبض پرداخت عوارض کسبی
قبض پرداخت سایر عوارض کسبی
قبض پرداخت عوارض نوسازی
قبض پرداخت سایر عوارض نوسازی
اطلاعات نرخنامه محصولات میادین دریافت لیست نرخنامه های موجود
دریافت لیست کلاس بندی های موجود درون نرخنامه
دریافت شناسه نرخنامه
۳۰ شرکت ملی گاز
سرویس های سیستم مشترکین دریافت اطلاعت پایه مشترک / متقاضی
دریافت اطلاعات جزئیات ملک
دریافت اطلاعات کلی صورتحسابهای مشترک
دریافت اطلاعات کلی صورتحسابهای معتبر مشترک
دریافت اطلاعات آخرین صورتحساب مشترک
دریافت اطلاعات بخشودگی مشترک
دریافت اطلاعات هزینه های مشترک
دریافت اطلاعات پرداختی صورتحسابهای مشترک
دریافت اطلاعات کنتور مشترک
دریافت وضعیت بدهی مشترک
دریافت اطلاعات مانده تقسیطی مشترک
صدور قبض المثنی
مشخصات انشعاب استعلام مشخصات انشعاب مشترکین
۳۱ پیشخوان استعلام خدمت نظام وظیفه استعلام وضعیت مشمولین نظام وظیفه
۳۲ وزارت جهاد کشاورزی سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس سوخت چاه سرویس سوخت چاه
سرویس استعلام گواهی سرویس get_license
۳۳ وزارت آموزش و پرورش تاییدیه گواهینامه فارغ التحصیلی استعلام گواهینامه فارغ التحصیلی
۳۴ شرکت پژوهش و توسعه ناجی(ناجا) سرویس استعلام اصالت مالک و خودرو سرویس استعلام اصالت مالک و خودرو
۳۵ شرکت پخش فراورده های نفتی سرویس سامانه هوشمند سوخت بررسی پروفایل سرویس سامانه هوشمند سوخت بررسی پروفایل
سرویس سامانه هوشمند سوخت تغییر کارت بانکی سرویس سامانه هوشمند سوخت تغییر کارت بانکی
سرویس سامانه هوشمند سوخت ثبت در پروفایل سرویس سامانه هوشمند سوخت ثبت در پروفایل
سرویس سامانه هوشمند سوخت ابطال کارت سرویس سامانه هوشمند سوخت ابطال کارت
سرویس سامانه هوشمند سوخت بررسی اعتبار سرویس سامانه هوشمند سوخت بررسی اعتبار
۳۶ سازمان امور مالیاتی کشور سرویس استعلام وضعیت پرونده ثبت نام الکترونیک دریافت اطلاعات کد رهگیری ثبت نام
سرویس سابقه مالیات کسب و کار سرویس استعلام سابقه مالیات کسب و کار
اطلاعات اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی بازرگانان ارائه اطلاعات مالیاتی با استفاده از کدملی (۲ متد)
درخواست گواهی درخواست گواهی صدر ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
استعلام سابقه رسیدگی مالیاتی بازرگانان ۳ متد
دریافت اطلاعات گواهی های صادره شهرداری تهران ۱ متد
۳۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور سرویس جامع سرویس سامانه جامع دفاتر مسافرتی
۳۸ سازمان برنامه و بودجه سرویس استعلام سرویس استعلام پرداختی و وصولی خزانه
۳۹ سازمان نقشه برداری سرویس سرویس WMTS
۴۰ بانک کشاورزی سرویس کانالهای ارتباطی بانک کشاورزی مجموعه سرویس های سامانه VIP Channel اینترنتی بانک کشاورزی (۶۰ متد)
۴۱ سازمان امور اراضی کشور سرویس استعلام اطلاعات مجوز دریافت اطلاعات مجوز
۴۲ سازمان حج و زیارت سرویس استعلام اطلاعات فیش حج دریافت اطلاعات فیش حج با استفاده شماره سند، کد ملی و کد شعبه
۴۳ سازمان خصوصی سازی سرویس استعلام اطلاعات وب سرویس استعلام بدهکاران سازمان خصوصی سازی
سرویس استعلام سهام عدالت
سرویس استعلام بدهکاران عمده ارسال اطلاعات شرکتهای بدهکار به بورس
۴۴ سامانه سام وب سرویس ۱۸۶ مالیاتی بخش RULE
استعلام اطلاعات از طریق سامانه سام دریافت آخرین وضعیت شکایت
۴۵ بانک تجارت سرویس چک ثبت و ابطال چک
سرویس انتقال وجه گروهی انتقال وجه گروهی درون بانکی
سرویس پیگیری انتقال وجه گروهی درون بانکی پیگیری انتقال وجه گروهی درون بانکی
سرویس استعلام کد شبا استعلام کد شبا در سیستم فرار
سرویس وضعیت چک استعلام وضعیت چک
۴۶ شرکت رتبه بندی ایرانیان سرویس اعتبارسنجی ۱۶ متد

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

۱

سازمان اداری و استخدامی

۲

سازمان ثبت احوال کشور

۳

شرکت ملی پست ایران

۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۶

سازمان بیمه سلامت ایران

۷

وزارت راه و شهر سازی

۸

شرکت رجا

۹

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۰

سازمان تامین اجتماعی

۱۱

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

۱۲

وزارت امور اقتصادی و داریی

۱۳

سازمان فناوری اطلاعات ایران

۱۴

سازمان حمایت از مصرف کنندگان

۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۶

بانک مرکزی ج.ا.ا.

۱۷

سازمان ملی زمین و مسکن

۱۸

سازمان بهزیستی

۱۹

کمیته امداد امام خمینی

۲۰

سازمان ثبت املاک و اسناد کشور

۲۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۳

بیمه مرکزی

۲۴

 وزارت ورزش و جوانان

۲۵

بیمه سازمان ملی استاندارد ایران

۲۶

شرکت هواپیمایی ایران ایر

۲۷

سازمان تعزیرات حکومتی

۲۸

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۲۹

شهرداری

۳۰

شرکت گاز

۳۱

پیشخوان

۳۲

وزارت جهاد کشاورزی

۳۳

وزارت آموزش و پرورش

۳۴

شرکت پژوهش و توسعه ناجی(ناجا)

۳۵

شرکت پخش فراورده های نفتی

۳۶

سازمان امور مالیاتی کشور

۳۷

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور

۳۸

سازمان برنامه و بودجه

۳۹

سازمان نقشه برداری

۴۰

بانک کشاورزی

۴۱

سازمان امور اراضی کشور

۴۲

سازمان حج و زیارت

۴۳

سازمان خصوصی سازی

۴۴

سامانه سام

۴۵

شرکت رتبه بندی ایرانیان

۴۶

بانک تجارت

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

۱

وزارت ورزش و جوانان

۲

وزارت کشور

۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴

وزارت علوم و تحقیقات فناوری

۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۶

وزارت جهاد کشاورزی

۷

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۸

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۱

هواپیمایی آسمان

۱۲

نیروی انتظامی (معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا)

۱۳

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

۱۴

موسسه اعتباری کوثر

۱۵

مرکز آمار ایران

۱۶

گمرک ج.ا.ا.

۱۷

کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۸

صندوق بازنشستگی بانک ها

۱۹

صندوق بازنشستگی – آموزش و پرورش

۲۰

شورای اصناف

۲۱

شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی ایران

۲۲

شرکت مخابرات ایران

۲۳

شرکت کلان داده شهر

۲۴

شرکت فرودگاه های ایران

۲۵

شرکت س‍پرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۲۶

شرکت حمل و نقل ریلی (رجا)

۲۷

شرکت آب و فاضلاب

۲۸

شرکت انبارهای عمومی

۲۹

شرکت ارتباطات زیر ساخت

۳۰

سامانه تشخیص اصالت تلفن همراه

۳۱

سازمان نظام پزشکی کشور

۳۲

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۳۳

سازمان ملی زمین و مسکن

۳۴

سازمان ملی استاندارد ایران

۳۵

سازمان فناوری اطلاعات ایران

۳۶

سازمان سنجش

۳۷

سازمان زندانها

۳۸

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

۳۹

سازمان ثبت املاک و اسناد کشور

۴۰

سازمان ثبت احوال کشور

۴۱

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۴۲

سازمان تعزیرات حکومتی

۴۳

سازمان بیمه سلامت ایران

۴۴

سازمان بهزیستی

۴۵

سازمان بنادر و دریانوردی

۴۶

سازمان برنامه و بودجه

۴۷

سازمان بازرسی کل کشور

۴۸

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۴۹

سازمان اوقاف و امور خیریه

۵۰

سازمان امور مالیاتی و اقتصادی

۵۱

سازمان امور اراضی کشور

۵۲

سازمان اداری و استخدامی کشور

۵۳

روزنامه رسمی

۵۴

دفاتر پیشخوان دولت

۵۵

دانشگاه علمی و کاربردی

۵۶

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۵۷

بانک ملی ایران

۵۸

بانک ملت

۵۹

بانک مرکزی ج.ا.ا.

۶۰

بانک گردشگری

۶۱

بانک کشاورزی

۶۲

بانک صنعت و معدن

۶۳

بانک سپه

۶۴

بانک رفاه

۶۵

بانک توسعه صادرات

۶۶

آستان قدس رضوی

۶۷

ایران ایر – هواپیمایی هما

۶۸

 شرکت ملی گاز ایران

۶۹

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)

۷۰

مرکز خدمات حوزه علمیه

۷۱

قرض الحسنه رسالت

۷۲

فرودگاه ها و ناوبری هوایی تهران

۷۳

شهرداری تهران

۷۴

شرکت راه آهن ج ا ا

۷۵

شرکت پالایش نفت تهران

۷۶

سازمان نیازمندیهای همشهری

۷۷

سازمان مدیریت

۷۸

سازمان تامین اجتماعی

۷۹

سارمان هواپیمایی کشوری

۸۰

دانشگاه تهران

۸۱

پست بانک

۸۲

بیمه مرکزی

۸۳

برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور

۸۴

برنامه ریزی مجلس

۸۵

بانک مسکن

۸۶

بانک صادرات

۸۷

بانک سینا

۸۸

بانک سرمایه

۸۹

بانک سامان

۹۰

بانک دی

۹۱

بانک خاورمیانه

۹۲

بانک توسعه و تعاون

۹۳

بانک پاسارگاد

۹۴

بانک پارسیان(خدمات کاسپین)

۹۵

بانک کارآفرین

۹۶

بانک حکمت ایرانیان

۹۷

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن

۹۸

سازمان خصوصی سازی

۹۹

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت

۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۱

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

۱۰۲

شرکت توانیر

۱۰۳

سازمان انرژی اتمی

۱۰۴

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

۱۰۵

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

۱۰۶

شرکت بازرگانی دولتی

۱۰۷

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۰۸

سازمان فضایی

۱۰۹

شرکت نفت

۱۱۰

دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری های وزارت کشور

۱۱۱

قوه قضائیه

۱۱۲

کانون پرورش فکری کودکان

۱۱۳

سازمان نوسازی معادن

۱۱۴

سازمان نوسازی مدارس

۱۱۵

صندوق توسعه ملی

۱۱۶

مرکز رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ

ردیف

نام دستگاه متصل

ردیف

نام دستگاه متصل

۱ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ۲ شورای عالی فضای مجازی
۳ بانک مرکزی ۴ سازمان ثبت احوال کشور
۵ وزارت راه و شهرسازی ۶ شرکت ملی پست
۷ سازمان بازرسی کل کشور ۸ بانک تجارت
۹ شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۰ ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
۱۱ مرکز تحقیقات مخابرات ۱۲ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۱۳ وزارت کشور ۱۴ بانک سپه
۱۵ سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۶ سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور
۱۷ سازمان تامین اجتماعی ۱۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۹ موسسه نشر آثار حضرت امام ۲۰ سازمان قضایی نیروهای مسلح
۲۱ نهاد کتابخانه‌ عمومی کشور ۲۲ مرکز آمار ایران
۲۳ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور ۲۴ سازمان ملی استاندارد ایران
۲۵ شرکت ملی نفت ایران ۲۶ بانک شهر
۲۷ ایرانسل ۲۸ همراه اول
۲۹ رایتل ۳۰ بانک گردشگری
۳۱ بانک خاورمیانه ۳۲ بانک تجارتی ایران و اروپا
۳۳ بانک قوامین ۳۴ بانک انصار
۳۵ بانک مهر اقتصاد ۳۶ نیروی انتظامی (ناجا)
۳۷ بانک دی ۳۸ سازمان نیاز مندی های همشهری
۳۹ بانک سرمایه ۴۰ بانک صادرات
۴۱ بانک سینا ۴۲ اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران
۴۳ بانک ایران ونزوئلا ۴۴ کارگذاری اقصاد بیدار
۴۵ بانک آینده ۴۶ بانک ایران زمین
۴۷ بانک سامان ۴۸ بانک کارآفرین
۴۹ بانک پاسارگاد ۵۰ بانک قرض الحسنه رسالت
۵۱ بانک قرض الحسنه مهر ایران ۵۲ شرکت کاسپین
۵۳ مشاوره رتبه بندی اعتبار ایران ۵۴ بنیاد سعدی
۵۵ سازمان انرژی اتمی ۵۶ شرکت پتروشیمی ماهشهر
۵۷ وزارت آموزش و پرورش ۵۸ شرکت انبارهای عمومی
۵۹ دانشگاه شهید مطهری ۶۰ مجلس خبرگان
۶۱ سازمان نقشه برداری ۶۲ سازمان اراضی
۶۳ موسسه کار و تامین اجتماعی ۶۴ شرکت نفت و گاز پارس
۶۵ سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۶۶ دادستانی کل کشور
۶۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
۶۹ دانشگاه اهل بیت ۷۰ مرکز رسیدگی به امور مساجد
۷۱ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۷۲ سازمان فضایی ایران
۷۳ مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ۷۴ روزنامه رسمی کشور
۷۵ پژوهشگاه فضایی ۷۶ پارک فناوری پردیس
۷۷ شهرداری مشهد ۷۸ قوه قضاییه
۷۹ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ۸۰ بانک ملی ایران
۸۱ شرکت آوا تجارت صبا ۸۲ شرکت خدمات انفورماتیک (FINET)
۸۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۴ اداره کل محیط زیست استان تهران
۸۵ ستاد مرکزی راهیان نور ۸۶ بانک ملت
۸۷ شهرداری تهران ۸۸ سازمان پزشکی قانونی کشور
۸۹ شورای نگهبان ۹۰ مجمع تقریب مذاهب
۹۱ دانشگاه علوم قضایی ۹۲ شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۹۳ شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی ۹۴ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۹۶ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
۹۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۸ پژوهشگاه هوافضا
۹۹ صندوق رفاه دانشجویی ۱۰۰ سازمان مدیریت دولتی
۱۰۱ دانشگاه جامعه المصطفی ۱۰۲ پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
۱۰۳ مرکز خدمات حوزه علمیه قم ۱۰۴ سازمان ملی بهره وری
۱۰۵ بانک حکمت ایرانیان ۱۰۶ شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران
۱۰۷ دانشگاه معارف اسلامی قم ۱۰۸ صندوق بازنشستگی صنعت نفت
۱۰۹ فرودگاه پیام ۱۱۰ اتاق تعاون
۱۱۰ مجمع جهانی اهل بیت ۱۱۲ سازمان امورمالیاتی کشور
۱۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴ سازمان خصوصی سازی
۱۱۵ بانک توسعه صادرات ۱۱۶ بانک صنعت و معدن
۱۱۷ پست بانک ایران ۱۱۸ دیوان محاسبات کشور
۱۱۹ صندوق کارآفرینی مهر امید ۱۲۰ سازمان اداری و استخدامی
۱۲۱ سازمان حفاظت محیط زیست ۱۲۲ شرکت انتقال گاز ایران
۱۲۳ سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۱۲۴ دانشگاه صنعتی شریف
۱۲۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۲۶ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۱۲۷ سازمان نظام پزشکی ۱۲۸ کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۲۹ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۰ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- ایران ایر(هما)
۱۳۱ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۱۳۲ صندوق بازنشستگی بانکها
۱۳۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۳۵ وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۶ سازمان بهزیستی
۱۳۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۳۹ صندوق توسعه ملی ۱۴۰ شرکت بیمه ایران
۱۴۱ بانک ملی ایران ۱۴۲ بانک توسعه تعاون
۱۴۳ سازمان دامپزشکی کشور ۱۴۴ سازمان بنادر و دریانوردی
۱۴۵ سازمان ملی زمین و مسکن ۱۴۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۴۷ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ۱۴۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۴۹ شرکت ملی گاز ایران ۱۵۰ وزارت نیرو
۱۵۱ سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱۵۳ شزکت مدیریت منابع آب ۱۵۴ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۵۵ صندوق بازنشستگی کشور ۱۵۶ جهاد دانشگاهی
۱۵۷ سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ۱۵۸ سازمان تعزیرات حکومتی
۱۵۹ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۶۰ سازمان هدفمندسازی یارانه ها
۱۶۱ موسسه مالی و اعتباری کوثر ۱۶۲ کمیته ملی المپیک
۱۶۳ بنیاد ملی نخبگان ۱۶۴ مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
۱۶۵ سازمان غذا و دارو ۱۶۶ شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران
۱۶۷ دانشگاه تهران ۱۶۸ اتاق اصناف ایران
۱۶۹ سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ۱۷۰ نهاد ریاست جمهوری
۱۷۱ صندوق تامین خسارت های بدنی ۱۷۲ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)
۱۷۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۷۴ دانشگاه امیر کبیر
۱۷۵ شرکت هواپیمایی آسمان ۱۷۶ مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی
۱۷۷ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۱۷۸ وزارت امور خارجه
۱۷۹ معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ۱۸۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۸۱ سازمان برنامه و بودجه ۱۸۲ سازمان حج و زیارت
۱۸۳ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۸۴ شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر
۱۸۵ شرکت حمل و نقل ریلی رجا ۱۸۶ سازمان هواشناسی کشور
۱۸۷ سازمان سنجش و آموزش کشور ۱۸۸ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور
۱۸۹ وزارت ورزش و امور جوانان ۱۹۰ بانک رفاه
۱۹۱ بانک مسکن ۱۹۲ شرکت پرداخت اول کیش
۱۹۳ دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۹۴ شرکت پایانه های داده ای نوین
۱۹۵ دیوان عدالت اداری ۱۹۶ سازمان امور عشایر ایران
۱۹۷ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۹۸ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۹۹ بانک کشاورزی ۲۰۰ شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
۲۰۱ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۲۰۲ وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۲۰۳ سازمان آموزش فنی و حرفه ای ۲۰۴ سازمان بیمه سلامت ایران
۲۰۵ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۲۰۶ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۷ پژوهشگاه نیرو ۲۰۸ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
۲۰۹ شرکت مادر تخصصی ساخت وتولید کالای آب و برق (ساتکاب) ۲۱۰ دانشکاه شهید بهشتی
۲۱۱ دانشگاه علامه طباطبایی ۲۱۲ دانشگاه پیام نور
۲۱۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲۱۴ سازمان هواپیمایی کشوری
۲۱۵ معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه ۲۱۶ مرکز اصناف ایران و دبیر هیئت عالی نظارت
۲۱۷ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۲۱۸ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی
۲۱۹ شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان (دفاتر پیشخوان) ۲۲۰ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
۲۲۱ موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج ۲۲۲ سازمان امور مالیاتی استان اردبیل
۲۲۳ آستان قدس رضوی ۲۲۴ شرکت مخابرات ایران – معاونت فناوری اطلاعات
۲۲۵ شرکت آبفای اصفهان