امور دفاتر

جهت دریافت سرویس لطفا یکی از موارد زیر را کلیک نمایید.

ثبت نام دفاتر ICT روستایی

فرم درخواست سرویس مربوط به دفاتر ICT روستایی

ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت

فرم درخواست سرویس دفاتر پیشخوان دولت

آموزش اتصال پی سی پوز

دانلود نرم افزار و فیلم آموزش اتصال دستگاه پی سی پوز به پرداخت