اسناد و قوانین بالادستی

موارد اسنادی و قوانین بالادستی به شرح ذیل می باشند :

– چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
– قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
– تصویبیه هیات محترم وزیران به شماره ۶۶۱۱ به تاریخ ۹۷/۰۱/۲۸ در خصوص الزام دستگاه های مختلف جهت برونسپاری خدمات خود
– مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات بشماره ۲۰۰/۱۰۳۵ به تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷
– ابلاغیه ریاست سازمان تنظیم مقررات به ارگان ها و دستگاه های اجرایی جهت اجرای الزامات مورد نیاز شرکت تامین کننده خدمات در دفاتر پیشخوان بشماره ۱۰۰/۱۹۶۳۴ بتاریخ ۹۸/۰۴/۰۲
– تصویبیه کارمزد کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کارمزد شرکت تامین کننده خدمات جلسه ۲۸۴ بتاریخ ۹۷/۰۸/۲۰
– ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
– مصوبه شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی فناوری اطلاعات
– دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه شماره ۱/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴)
– سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –
– سند راهبردی پدافند سایبری
– قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
– فصل ۷ برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران