آموزش صفر تا صد اتصال پی سی پوز سداد (بانک ملی)

آموزش کار با دستگاه
پی سی پوز (کارتخوان)
سداد (بانک ملی)

لطفا نرم افزار زیر را در سیستم خود نصب نمایید

آی تی بانـــک
دستگاه کارتخوان سداد(ملی)

PC POS Sadad آموزش کار با دستگاه پی سی پوز سداد ( بانک ملی )
PC POS Sadad آموزش کار با دستگاه پی سی پوز سداد ( بانک ملی )
POS-Sadad.png

دانلود فایل تست

نکته بسیار مهم : حتما به پشتیبان سداد که جهت نصب دستگاه پی سی پوز در دفتر شما حضور پیدا میکند بفرمایید پرداخت چند حسابی دستگاه را فعال نماید.

دانلود فایل تست

آموزش کار با دستگاه پی سی پوز سداد

درصورت هرگونه سوال در مورد دستگاه پی سی پوز میتوانید با پشتیبانی آی تی بانک در میان بگذارید.
021-91002180

فرم درخواست سرویس های دفاتر پیشخوان دولت